Рак кишечника википедия: Колоректальный рак — Википедия

Содержание

Колоректальний рак — Вікіпедія

Колоректальний рак (КРР) — злоякісна пухлина товстого кишечника та прямої кишки у людини, що походить з епітеліальних клітин, що вистеляють внутрішню поверхню товстої та прямої кишок. КРР — одна з найпоширеніших злоякісних пухлин, що займає 3 місце за частотою після раку легень, простати або раку молочної залози в залежності від статі хворого. В Україні захворюваність КРР становить ≈37 нових випадків на 100 тис. населення на рік, в інших європейських країнах: найвища розповсюдженість в Чехії (60.3 чоловіки, 32 жінки), Угорщині (60 та 35), Словаччині (51 27), Німеччині (45 і 32). Найнижча захворюваність на КРР спостерігається в Греції (17.4 і 14), Румунії (21.1 и 14.3), Литві (25 і 17), Фінляндії (25.2 i 21.2) і Латвії (26 i 19.1).[1]

КРР може виникати як спадкова, спорадична або фамільна форма, кожна з яких має певні особливості.

Спадкова форма[ред. | ред. код]

При спадковій формі КРР спостерігається у хворих молодого віку, у родичів яких було діагностовано КРР. При цій формі часто фоновим захворюванням є фамільний аденоматозний поліпоз товстої кишки або спадковий неполіпозний КРР.

Спорадична форма[ред. | ред. код]

Спорадичний КРР діагностується за відсутності даних КРР в сімейному анамнезі, часто уражає пацієнтів старших 60 років та являє собою ізольовану пухлину товствої або прямої кишок. При цій формі, генетичні аномалії визначаються власне в клітинах пухлини, на відміну від спадкової форми, де мутаціями уражені усі клітини.

Фамільна форма[ред. | ред. код]

Концепція фамільної форми КРР була предсавлено нещодавно. Вважається, що ризик розвитку КРР зростає в два рази, якщо пацієнт має члена родини першого ступеня спорідненості віком менше 50 років з діагнозом КРР. Пацієнти з фамільною формою КРР мають різні генетичні аномалії: генетичний поліморфізм, модифікатори генів, дефекти тирозинкіназ.

Молекулярно-генетичні аномалії[ред. | ред. код]

Зображення можливого розташування КРР в висхідній ободовій кишці або прямій кишці.

Генетичні дослідження КРР показали схожі генетичні аномалії при раку товстої та прямої кишок.[2]

КРР — це злоякісна пухлина, що найчастіше виникає в результаті мутацій в генах сигнального шляху Wnt. Ці мутації можуть бути спадковими або спорадичними, та найчастіше виникають в генах клітин інтерстиціальних крипт.[3],[4] Одним з таких генів Wnt є ген APC, що кодує однойменний протеїн APC. Цей протеїн супресує акумуляцію протеїну β-катеніну, що є одним з цетральних компонентів Wnt. Мутований АРС не виконує свою функцію, що призводить до акумуляції β-катеніну та міграції останнього до ядра клітини, зв’язування з ДНК та активацію транскрипції генів, що за нормальних умов регулюють відновлення та диференціацію стовбурових клітин, проте в таких умовах відбувається розвиток раку. У деяких випадках, КРР може мати дикий тип APC, але високі рівні β-катеніну внаслідок мутацій в гені, що кодує цей протеїн. Також описані мутації в іних генах-супресорах β-катеніну:

AXIN1, AXIN2, TCF7L2, NKD1.[5]

Крім елементів сигнального шляху Wnt, мутації в інших генах також можуть виникати та призводити до КРР. Зокрема мутації можуть виникати в гені TP53, що кодує білок p53 та регулює процеси клітинного поділу та апоптозу, якщо в клітині виникають дефекти сигнального шляху Wnt. При мутаціях в ТР53, порушується регуляція цих процесів та може бути трансформація аденоми в КРР.[5]

Інші протеїни, що часто деактивовані при КРР є TGF-бета та DCC (Deleted in Colorectal Cancer). TGF-бета деактивується внаслідок мутації, що спостерігається в приблизно 50% всіх КРР. DCC часто деактивований внаслідок делеції.[6]

При КРР також спостерігається посилена експресія онкогенів: KRAS, C-Raf, та PI3K, що стимулюють проліферацію.

[7] Інший ген, мутації в якому можуть призводити до КРР є супресор пухлин PTEN, що регулює пригнічення експресії PI3K.[5] При КРР також можуть виникати мутації в гені BRAF.

Патологічна анатомія[ред. | ред. код]

Інвазивна карцинома сліпої кишки: ракові клітини візуалізовані в центрі мікрофотознімку та в нижньому правому куті нижньому куті (фарбування гематоксилін-еозин).

КРР з правого боку товстої кишки (висхідна ободова та сліпа кишки) характеризується екзофітним типом росту — тобто пухлина проростає поза межі стінки кишки в напрямку черевної порожнини. Внаслідок цього, правосторонні КРР супроводжуються анемією, але рідко явищами кишкової непрохідності.

Лівосторонній КРР часто проростає в просвіт товстої кишки та може бути причиною кишкової непрохідності.

КРР — аденокарцинома, тобто епітеліальна пухлина, що походить з залозистого епітелію, що формує мукозний шар стінки товстої кишки. КРР демострує інвазію в стінку кишки, підслизовий шар та м’язовий шар. Клітини КРР мають неправильні тубулярні структури та бідну строму.

Ендоскопічний знімок карциноми сигмовидної кишки.

В залежності від місця локалізації КРР та метастатичного поширення пухлини можуть спостерігатись різні симптоми. Класичними симптомами є: закрепи, кров та/або слиз в калі, зменшення калібру стулу, втрата апетиту, втрата маси тіла, нудота, блювання.[8] Також ректальна кровотеча або анемія є частими ознаками КРР особливо у хворих старших 50 років, а інші симптоми, включаючи втрату ваги та розлади травлення, часто асоціюються з наявністю даного патологічного явища.[9]
Для постановки діанозу КРР застосовуються ендоскопічні методи дослідження: колоноскопія та ректороманоскопія під час яких лікар-ендоскопіст визначає підозріле утворення товстої кишки. Під час ендоскопічного дослідження виконується біопсія підозрілого на КРР утворення з подальшим патогістологічним аналізом біоптату.

[10] Менш чутливим методом є пасаж барію з подальшим рентгенологічним дослідженням товстої кишки. Комп’ютерна томографія, МРТ та ПЕТ застосовуються при підозрі наявності віддалених метастазів КРР.

Лікування КРР може бути хірургічним, хімієтерапевтичним, променевим або паліативним (при неоперабельних пухлинах та неможливості проведення інших видів лікування). Проведення того чи іншого типу лікування залежить від багатьох факторів, наприклад віку хворого та загального стану його здоров’я, стадії КРР та операбельності пухлини.[11]

Хірургічне лікування[ред. | ред. код]

Більшість хворих з КРР потребує оперативного лікування: видалення карциноми з адекватними краями резекції (видаляється макроскопічно здорова частина кишки з метою профілактики можливого проростання карциноми). Видалення карциноми може бути виконане відкритим доступом (лапаротомія) до товстої кишки або з застосуванням мініінвазивного доступу за допомогою лапароскопічного обладнання. Перед операцією хворому проводять дослідження інших органів черевної та грудної порожнини, зокрема печінки та легень де найчастіше можуть виникати віддалені метастази. Іноді проводиться курс неоад’ювантної (передопераційної) хімієтерапії.

[10]

Хімієтерапія[ред. | ред. код]

Хімієтерапія при КРР може проводитись до операції (неоад’ювантна) або після (ад’ювантна). Показаннями до проведення хімієтерапії при КРР є наявність метастазів КРР, що не можуть бути видалені хірургічним шляхом або з метою зменшення маси пухлини. Основними хімічними препаратами, що застосовуються для лікування КРР є фторурацил або капецитабін.

Променева терапія[ред. | ред. код]

Неоад’ювантна або ад’ювантна променева терапія проводиться в комбінації з хімієтерапією переважно при КРР з локалізацією в прямій кишці. При пухлинах в товстій кишці променева терапія застосовуєтья рідко через ризик ушкодження здорових відділів кишки, що чутливі до радіації.

[12]

Паліативне лікування[ред. | ред. код]

Паліативне лікування проводиться пацієнтам з неоперабельними карциномами при неможливістю провдення хіміє- або радіотерапії через загальний стан здоров’я. Паліативне лікування направлено на елімінацію болю, виконання колоностомії, видалення пухлини або радіотерапія, стентування при кишковій непрохідності для профілактики ускладнення та забезпечення адекватної якості життя пацієнтів.[13],[14]

Профілактика КРР можлива та нескладна. Зміни стилю життя та харчування дозволяють значно знизити ризик КРР.[15],[16]

Поточні дієтичні дослідження показали, що збільшення споживання фруктів та овочів, а також зменшення червоного м’яса в раціоні знижує ризик розвитку КРР.[17] Регулярна фізична активність також розглядається як фактор зниження ризику утворення КРР.

[18]

 1. ↑ С.М. Ткач, А.Ю. Иоффе (червень 2005). Колоректальний рак: поширеність, головні чинники ризику та сучасні підходи до профілактики. Український терапевтичний журнал 2: 83–88. Bibcode:616.348/.35_006.6_036.2_084 УДК 616.348/.35_006.6_036.2_084. 
 2. ↑ Cancer Genome Atlas Network (19 July 2012). Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. Nature 487 (7407): 330–337. Bibcode:2012Natur.487..330T. PMC 3401966. PMID 22810696. doi:10.1038/nature11252. 
 3. ↑ Ionov Y, Peinado MA, Malkhosyan S, Shibata D, Perucho M (1993). Ubiquitous somatic mutations in simple repeated sequences reveal a new mechanism for colonic carcinogenesis. Nature 363 (6429): 558–61. PMID 8505985. doi:10.1038/363558a0. 
 4. ↑ Srikumar Chakravarthi, Baba Krishnan, Malathy Madhavan (1999). Apoptosis and expression of p53 in colorectal neoplasms. Indian J Med Res 86 (7): 95–102. 
 5. а б в Markowitz SD, Bertagnolli MM (December 2009). Molecular Origins of Cancer: Molecular Basis of Colorectal Cancer. N. Engl. J. Med. 361 (25): 2449–60. PMC 2843693. PMID 20018966. doi:10.1056/NEJMra0804588. 
 6. ↑ Mehlen P, Fearon ER (August 2004). Role of the dependence receptor DCC in colorectal cancer pathogenesis. J. Clin. Oncol. 22 (16): 3420–8. PMID 15310786. doi:10.1200/JCO.2004.02.019. 
 7. ↑ Vogelstein, B; Kinzler, KW (2004). Cancer genes and the pathways they control. Nature Medicine 10 (8): 789–99. PMID 15286780. doi:10.1038/nm1087. 
 8. ↑ al.], edited by Tadataka Yamada ; associate editors, David H. Alpers … [et (2008). Principles of clinical gastroenterology. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. с. 381. ISBN 978-1-4051-6910-3. 
 9. ↑ Adelstein BA, Macaskill, P, Chan, SF, Katelaris, PH, Irwig, L (2011). Most bowel cancer symptoms do not indicate colorectal cancer and polyps: a systematic review.
  BMC gastroenterology
  11: 65. PMC 3120795. PMID 21624112. doi:10.1186/1471-230X-11-65. 
 10. а б Cunningham D, Atkin W, Lenz HJ, Lynch HT, Minsky B, Nordlinger B, Starling N (2010). Colorectal cancer. Lancet 375 (9719): 1030–47. PMID 20304247. doi:10.1016/S0140-6736(10)60353-4. 
 11. ↑ Stein A, Atanackovic, D, Bokemeyer, C (Sep 2011). Current standards and new trends in the primary treatment of colorectal cancer. European journal of cancer (Oxford, England : 1990). 47 Suppl 3: S312–4. PMID 21943995. doi:10.1016/S0959-8049(11)70183-6. 
 12. ↑ authors, editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg ; associate scientific advisors, Robert A. Weinberg, Ronald A. DePinho ; with 421 contributing (2008). DeVita, Hellman, and Rosenberg’s cancer : principles & practice of oncology (вид. 8th). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. с. 1258. ISBN 978-0-7817-7207-5. 
 13. ↑ Wasserberg N, Kaufman HS (December 2007). Palliation of colorectal cancer. Surg Oncol 16 (4): 299–310. PMID 17913495. doi:10.1016/j.suronc.2007.08.008. 
 14. ↑ Amersi F, Stamos MJ, Ko CY (July 2004). Palliative care for colorectal cancer. Surg. Oncol. Clin. N. Am. 13 (3): 467–77. PMID 15236729. doi:10.1016/j.soc.2004.03.002. 
 15. ↑ Searke, David (2006). Cancer Epidemiology and Prevention (вид. 3). Oxford University Press. с. 809. ISBN 9780199747979. 
 16. ↑ Rennert, Gad (2007). Cancer Prevention. Springer. с. 179. ISBN 9783540376965. 
 17. ↑ Campos FG, Logullo Waitzberg, AG, Kiss, DR, Waitzberg, DL, Habr-Gama, A, Gama-Rodrigues, J (Jan 2005). Diet and colorectal cancer: current evidence for etiology and prevention. Nutricion hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral y Enteral 20 (1): 18–25. PMID 15762416. 
 18. ↑ Harriss DJ, Atkinson, G, Batterham, A, George, K, Cable, NT, Reilly, T, Haboubi, N, Renehan, AG, Colorectal Cancer, Lifestyle, Exercise And Research, Group (Sep 2009). Lifestyle factors and colorectal cancer risk (2): a systematic review and meta-analysis of associations with leisure-time physical activity. Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 11 (7): 689–701. PMID 19207713. doi:10.1111/j.1463-1318.2009.01767.x. 
РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА — это… Что такое РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА? 
РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

Среди причин смерти от онкологических заболеваний рак ободочной и прямой кишки (толстого кишечника) занимает в западных странах второе по частоте место. В США ежегодно регистрируется ок. 60 000 смертей от рака толстого кишечника; большую смертность дает лишь рак легких. Рак толстого кишечника поражает каждого пятнадцатого жителя США в тот или иной период его жизни. Этот вид рака встречается с равной частотой у мужчин и женщин и среди всех социальных групп; подавляющее большинство случаев приходится на возраст старше 50 лет.
Причины. В большинстве случаев рак толстой кишки развивается, по-видимому, из аденоматозных доброкачественных полипов, имеющих грибовидную форму и растущих из слизистой оболочки (см. ПОЛИП). Развитию этой формы рака (как, вероятно, и предшествующих ему аденом) способствует диета, содержащая мало клетчатки и большие количества красного мяса и животных жиров. Предполагается, что канцерогены образуются из компонентов пищи или пищеварительных соков при участии кишечных бактерий, однако этот вопрос исследован недостаточно.
Факторы риска. К ним относятся возраст старше 40 лет, наличие такого рака или аденом в личном или семейном анамнезе, предшествующий рак половых органов (у женщин), хронический язвенный колит (воспаление толстого кишечника) и любое раковое заболевание в семейном анамнезе.
Генетика. Рак толстого кишечника обычно делят на наследственный (семейный) и приобретенный (спорадический). При семейном типе этого рака, на долю которого приходится примерно 15% случаев, больной является носителем аномального гена, а факторы окружающей среды могут вызывать лишь дополнительные генетические изменения. Возникновение спорадического рака (ок. 85% случаев) обусловлено факторами внешней среды, под влиянием которых происходит модификация или повреждение нормального гена. С начала 1990-х годов удалось определить несколько генов, ответственных за развитие как наследственных, так и спорадических форм заболевания. Эти открытия очень важны для разработки таких методов исследования крови, которые позволили бы выявлять носителей генов рака толстого кишечника.
Клинические признаки. Признаки и симптомы рака толстой кишки зависят от размеров опухоли и ее расположения. Крупные опухоли в правом (восходящем) отделе толстого кишечника сопровождаются болями в животе, появлением крови в стуле и похуданием. Поскольку правый отдел кишки имеет большой диаметр и жидкое содержимое, симптомы непроходимости в этих случаях возникают относительно редко. Опухоли левого (нисходящего) отдела, имеющего меньший диаметр и полутвердое или твердое содержимое, обычно сопровождаются симптомами закупорки (нарушение процесса дефекации) или кровотечением.
Прогноз и стадии развития. Выживаемость при раке толстой кишки, составляющая за пятилетний срок менее 50%, прямо зависит от его стадии на момент установления диагноза. По наиболее распространенной американской классификации, а именно системе Дьюкса, при раке, не выходящем за пределы слизистой оболочки кишки (Дьюкс А), выживаемость составляет 95-99%; при вовлечении в процесс стенки кишки (Дьюкс В) — 54-67%; при поражении лимфатических узлов (Дьюкс С) — 25-50%. Поражение отдаленных органов (Дьюкс D) означает очень плохой прогноз. Чаще всего из отдаленных органов поражается печень, но метастазы возможны также в легких, а иногда и в костях или головном мозге.
Диагноз. Рак толстой кишки можно предполагать в тех случаях, когда меняется привычный характер дефекации, появляется лентообразный стул или кровотечение из прямой кишки, возникают необъяснимые боли в животе или имеется железодефицитная анемия. Однако эти симптомы не обязательно указывают на наличие рака.
Профилактика. Рак толстой кишки в ранней стадии поддается излечению. Профилактика делится на первичную — выявление и устранение тех факторов внешней среды, которые способствуют заболеванию, а также попытки контроля генетических факторов — и вторичную, которая состоит в выявлении и удалении предраковых полипов, а также и самой раковой опухоли на излечимой стадии ее развития. В настоящее время сколько-нибудь надежные способы первичной профилактики отсутствуют, тогда как вторичная профилактика доказала свою эффективность и рекомендуется лицам, принадлежащим к группам умеренного и высокого риска. Существует ряд методов диагностики ранних стадий рака, в том числе анализ кала на скрытую кровь, а также сигмоскопия и колоноскопия (с использованием гибких световодов). Считается, что профилактическое значение в отношении рака толстого кишечника имеет обогащенная клетчаткой диета.
Лечение. Наиболее эффективным, радикальным способом лечения является хирургическое удаление раковой опухоли. В тех случаях, когда это сделать невозможно или в процесс вовлечены другие органы, используются такие вспомогательные методы, как лучевая терапия и химиотерапия.

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.

 • РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
 • СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Смотреть что такое «РАК ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА» в других словарях:

 • Злокачественное новообразование толстого кишечника — Рак толстой кишки …   Википедия

 • Рак толстой кишки — Желудок, кишечник и прямая кишка МКБ 10 C18. C …   Википедия

 • РАК — группа заболеваний, обусловленных бесконтрольным размножением одной или нескольких клеток, которые, умножаясь в числе, занимают все большее пространство и образуют опухоль. Эти заболевания называют также онкологическими, так как их изучением… …   Энциклопедия Кольера

 • Злокачественные новообразования — Клетки, повреждение в которых отключает апоптоз, теоретически бессмертны. Больные клетки продолжают бесконтрольное размножение. Злокачественная опухоль  это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли)… …   Википедия

 • Злокачественное новообразование — Клетки, повреждение в которых отключает апоптоз, теоретически бессмертны. Больные клетки продолжают бесконтрольное размножение. Злокачественная опухоль  это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли)… …   Википедия

 • Злокачественные опухоли — Клетки, повреждение в которых отключает апоптоз, теоретически бессмертны. Больные клетки продолжают бесконтрольное размножение. Злокачественная опухоль  это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли)… …   Википедия

 • Гибб, Робин — Робин Гибб Robin Gibb Робин Гибб в Дубае, март 2008 года …   Википедия

 • Канцерогенез — (лат. cancerogenesis; cancer  рак + др. греч. γένεσις зарождение, развитие)  сложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли. (син. онкогенез). Содержание 1 Общие сведения …   Википедия

 • Онкогенез — Канцерогенез (лат. cancerogenesis; cancero  рак + греч. genesis, зарождение, развитие)  сложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли. (син. онкогенез). Содержание 1 Общие сведения 2 Генетические аспекты канцерогенеза …   Википедия

 • Синтаксический сахар — Эта статья нуждается в дополнительных источниках для улучшения проверяемости. Вы можете помочь улучшить эту статью, добавив ссы …   Википедия

Колоректальный рак. Рак толстой кишки

Факторы риска развития колоректального рака

Основным фактором риска развития рака толстой кишки у формально здорового человека является возраст.

Так, заболеваемость РТК у пациентов в возрасте 40 лет и меньше составляет 8 на 100 000 населения, а у людей 60 лет и старше — 150 на 100 000 населения, причем это относится и к мужчинам и к женщинам.

95 % заболевших колоректальным раком в Великобритании — пациенты старше 50 лет.

Lynch H.T. et. аl. подсчитали, что риск развития колоректального рака:

 • у формально здорового человека составляет 1-3 %; 
 • если родственник I порядка родства болел РТК, то риск повышается до 5 %; 
 • среди больных язвенным колитом риск развития колоректального рака составляет 15-30 %; 
 • среди пациентов с болезнью Крона — 15 %; 
 • с неполипозным наследственным колоректальным раком — 15-20 %; 
 • с наследственным семейным полипозом — 30-100 %

К факторам риска развития колоректального рака относятся полипы толстой кишки, которые сами по себе почти никогда не представляют угрозы для жизни. Однако, чрезвычайно важное клиническое и социальное значение определяется возможностью их малигнизации. По данным многих исследователей именно из полипов, в большинстве случаев развивается рак ТК. Исследования, проведенные в разных клиниках, свидетельствуют, что с увеличением размеров полипов возрастает пролиферативная активность в них, вплоть до злокачественной трансформации.

В аденоматозных полипах размером менее 10 мм фокусы аденокарциномы обнаруживаются редко, в 0,5-1% случаев, с увеличением размера полипа до 20 мм возрастает и риск малигнизации до 5-10 %.

Большие полипы малигнизируются в 20-30 % случаев. В результате проведенных нами исследований, было определено, что частота малигнизации ворсинчатых опухолей прямой кишки четко зависит от площади ее основания.

Если площадь основания опухоли менее 16 см2, то риск озлокачествления ее составляет 18,2 %, если же площадь основания более 16 см2, то риск малигнизации составляет 56.3 % (И.М.Русейкин, 2002). Множественные полипы более опасны, так как каждый из них имеет шанс малигнизироваться.

Хронические воспалительные заболевания толстой кишки, особенно длительно существующий неспецифический язвенный колит, представляют реальную угрозу развития РТК. У больных с неспецифическим язвенным колитом, длительность заболевания которого более 20 лет, риск развития рака достигает 50 %. У пациентов с болезнью Крона, также существует риск развития колоректального рака, который достигает 15-20 %, в зависимости от длительности заболевания.

Больные, которые были оперированы по поводу колоректального рака, тоже составляют группу риска развития рака в оставшихся отделах толстой кишки, так как злокачественные новообразования этого органа часто развиваются метахронно (последовательно). У 50 % больных вновь могут образоваться полипы, которые в 5 % случаев малигнизируются.

Безусловно, к группе риска относятся пациенты с диффузным семейным полипозом толстой кишки. При этом заболевании, как известно, появляются тысячи полипов во всех отделах толстой кишки, часть из которых малигнизируется в 100 % случаев. За развитие этого заболевания ответственен ген АРС (аденоматозный полипоз кишки), идентифицированный в длинном плече 5-ой хромосомы.

Пациенты с наследственным неполипозным колоректальным раком, как правило, имеют родственников с такой же патологией не менее чем в двух генерациях. При этом заболевании наиболее часто встречаются мутации hMLh2 и hMSh3 генов, затем hMSH6, hPMS1 и hPMS2 генов. У 70 % пациентов с наследственным неполипозным колоректальным раком злокачественное новообразование развивается в возрасте 45-65 лет. При этом заболевании могут образоваться так же неопластические процессы в других органах: мозге, (синдром Тюрко), матке, яичниках, желудке, почках, щитовидной железе и др. (синдром Гарднера). У 60 % таких пациентов раковая опухоль развивается в проксимальных отделах толстой кишки.

Диета и её влияние на развитие колоректального рака

В связи с тем, что толстая кишка является составляющей единой системы пищеварительного тракта, то роль этиологического фактора питания на развитие неопластических процессов в этом органе велика. О влиянии диеты на развитие колоректального рака можно судить по тем фактам, что мигранты, переехавшие из регионов с исходно низкой заболеваемостью раком толстой кишки в страны Северной Америки и Европы, употребляя пищу местного населения, заболевают колоректальным раком так же часто, как жители этих стран. Следует отметить, что у вегетарианцев весьма низкий уровень заболеваемости колоректальным раком. В современной литературе, в связи с этим обсуждаются в основном три гипотезы влияния факторов питания на развитие колоректального рака:

 • Повышенное употребление животных белков
 • Повышенное употребление животных жиров
 • Повышенное употребление рафинированных углеводов

Многие исследователи придают важное значение в развитии колоректального рака употреблению в пищу большого количества животных белков. В конце прошлого века Gregor et. al. проанализировали сведения из 28 стран и определили, что там, где на душу населения употребляли большое количество мяса, возрастала заболеваемость КРР и, повышался уровень смертности от рака толстой кишки. Это связывали с распадом животных белков и внутрикишечным синтезом канцерогенных и коканцерогенных веществ, таких как метаболиты триптофана, нитрозамины и гетероциклические амины, содержащиеся в жареном мясе. Однако, более поздние исследования показали, что само употребление протеинов достоверно не способствует развитию колоректального рака, тогда как, процесс приготовления мяса (или плохо перевариваемая пища) может генерировать образование гетероциклических аминов, обладающих выраженной канцерогенной активностью.

Во многих статьях отмечается, что увеличение доли насыщенных жирных кислот способствует развитию колоректального рака. Так, изучение состава кала у населения разных стран показало, что у американцев, не соблюдающих диету, в среднем, в кале содержится около 800 мг стеролов, а у вегетарианцев — около 300 мг. Содержание желчных кислот (потенциальных канцерогенов) в кале американцев в 2.5 — 5 раз выше, чем у людей, не употребляющих в пищу животные жиры. Заболеваемость колоректальным раком у вегетарианцев значительно ниже. Высказывается предположение, что на развитие рака толстой кишки оказывает влияние изменение секреции желчи, метаболизм желчных кислот и состав микрофлоры толстой кишки. Процессы выделения и превращения желчных кислот во вторичные желчные кислоты зависят от количества клетчатки в пище, синтеза витаминов, уровня эстрогенов крови, от концентрации и соотношения микроорганизмов в толстой кишке. В современных статьях, посвященных этой проблеме, обсуждается вопрос о влиянии холецистэктомии на развитие колоректального рака, в связи с повышением уровня желчных кислот в кале. Мнения высказываются различные. Однако, проведенные специальные исследования не определили достоверную связь развития рака толстой кишки с удалением желчного пузыря.

Известно, что на образование канцерогенных соединений значительное влияние оказывает микрофлора толстой кишки и соотношение анаэробных и аэробных бактерий в ней. В странах с низкой заболеваемостью колоректальным раком такое соотношение микроорганизмов в кале составляет 0.5-1.5, а в регионах с высокой частотой развития рака толстой кишки 2.1-2.7 Лидирующее значение в этом отводится анаэробу clostridium paraputrificum, который способен разрушать желчные кислоты с образованием канцерогенных или коканцерогенных соединений.

На развитие колоректального рака оказывает влияние дефицит витаминов, особенно А и С, недостаток в пище такого элемента, как селениум и влияние химически вредны веществ, таких как асбест, афлотоксин и др. Рак ободочной кишки ассоциируется с многолетним курением, а развитие рака прямой кишки у мужчин связывают с злоупотреблением пива и другого алкоголя.

Некоторым протективным действием обладает кофе, за счет снижения секреции желчи, а так же употребление овощей, фруктов и морепродуктов.

Обобщая влияние факторов питания на развитие колоректального рака, можно представить следующую схему развития неопластических процессов в толстой кишке: повышенное потребление животных жиров, белков и рафинированных углеводов при малом количестве растительной клетчатки, создают условия для поступления в кишку химуса содержащего высокие концентрации желчных и жирных кислот. Это приводит к нарушению микробного пейзажа слизистой и изменению состава ферментов микробного происхождения, что способствует разрушению стероидов, желчных кислот с образованием канцерогенных или коканцерогенных соединений. Замедление пассажа по кишке создаёт лучшие условия для более длительного контакта канцерогенов со слизистой оболочкой толстой кишки.

Скрининг рака толстой кишки

Раннее выявление рака толстой кишки среди населения имеет 2 направления:

А. Обнаружение РТК у формально здоровых людей 
Б. Обнаружение РТК в группах высокого риска.

Возраст — основной фактор риска развития колоректального рака у формально здоровых людей. Заболеваемость раком толстой кишки у пациентов разного возраста. 40 лет — 8 на 100 000 населения; 60 лет — 150 на 100 000 населения. Лица старше 50 лет составляют 37 % населения Великобритании. Именно на эту группу приходится 95 % от общего числа заболевших раком толстой кишки.

Риск развития колоректального рака

Лица без предрасполагающих обстоятельств -1 — 3 %

Рак толстой кишки у родственника 1 порядка — 5 %

Пациенты с НЯК и болезнью Крона — 15 — 30 %

Пациенты, перенесшие ранее операции по поводу рака толстой кишки, молочной железы,
яичника — 8 — 10 %

Пациенты с одиночными и групповыми полипами — 20 %

Пациенты с семейным полипозом — 30 — 100 %

Тесты на скрытую кровь в кале, проводимые в качестве скрининговых программ у здорового населения старше 40 лет, привели к противоречивым результатам из-за большого числа ложноположительных и ложноотрицательных ответов, а также из-за влияния диеты на результаты. Кроме того, сбор кала у формально здорового населения эстетически многими не воспринимается. Лишь 38% людей откликается на приглашение выполнить тест. После скрининга 2-6% формально здоровых людей имеют положительную реакцию на скрытую кровь в кале и в этой группе в 5-10% случаев выявляется РТК, железистые аденомы в 20-40% случаев. Вместе с тем многие исследователи считают, что сигмоскопия, проведенная у лиц с положительной реакцией на скрытую кровь, + пальцевое исследование прямой кишки, приводят к снижению смертности от РТК на 30%, за счет диагностики болезни на ранней стадии ее развития.

Пальцевое исследование прямой кишки позволяет выявить до 10% рака толстой кишки;

Ректороманоскопия — до 40% РТК;

Сигмоскопия проведенная до 60 см от анального края, позволяет выявить до 70% всех видов РТК.

На основании сказанного Американское Раковое Общество рекомендует лицам старше 50 лет пройти тестирование на скрытую кровь и раз в год подвергаться сигмоскопии.

Маркеры рака толстой кишки

Наиболее известный маркер рака толстой кишки — карциноэмбриональный антиген (СЕА) был открыт в 1965 году Gold end Freedman.

Опухоли толстой кишки получают потенциал метастазирования после прорастания подслизистого слоя кишки, богатого лимфатическими сосудами. Если опухоль не прорастает все слои кишки, метастазы в лимфоузлы обнаруживаются лишь в 10%, если пенетрируется серозная оболочка — в 60%. Если в лимфоузлах обнаруживается реактивная гиперплазия — это хороший прогностический признак. Рак толстой кишки после метастазирования в печень, может широко диссеминироваться по органам и тканям — легкие, кости и т.д. Метастазы в печени обнаруживаются на секции в 40% случаев.

Английский патолог Dukes еще в тридцатых годах ХХ века описал очередность этапов диссеминации рака прямой кишки. После возникновения опухоли в слизистой ее инвазия осуществляется в поперечном направлении (не по длиннику), т.е. опухоль растет преимущественно в сторону просвета кишки. Эта же закономерность характерна и для ободочной кишки.

Лимфатическая диссеминация колоректального рака может быть и при опухолях не прорастающих все слои толстой кишки. При хирургических манипуляциях по поводу рака толстой кишки возможна имплантация раковых клеток на новое место.

Классификация колоректального рака

Главным прогностическим фактором является стадия рака толстой кишки в момент первичной диагностики. От четкости и единого отношения к классификации рака ободочной кишки (РОК) во многом зависят показания к назначению адъювантного метода лечения и возможность сравнивать результаты предпринимавшихся оперативных вмешательств и способов комбинированного лечения. В настоящее время приняты и широко используются на практике несколько классификаций рака ободочной кишки.

В России, как и во всем мире, принято стадировать раковые опухоли по Международной TNM классификации злокачественных опухолей, разработанной Международным Противораковым Союзом. В 2002 г. вышло в свет 6 издание этой классификации. Предложено различать 5 стадий (O, I, II, III и IV).

Система TNM принята для описания анатомического распространения поражения всех отделов и изгибов ободочной кишки, от слепой, включая аппендикс, до сигмовидной включительно (ректосигмоидный выделяют отдельно). Во всех случаях необходимо иметь гистологическое подтверждение диагноза. До начала лечения используется клиническая классификация, основанная на данных различных исследований (рентгенологических, эндоскопических, ультразвуковых, биопсионных и др.). Эта классификация позволяет определиться в выборе того или иного метода лечения. После исследования операционного материала описывается патологическая классификация с оценкой первичной опухоли (рТ), состояния регионарных лимфоузлов (рN) и отдаленных метастазов (рМ). Эта классификация позволяет определиться с необходимостью выбора адъювантного метода лечения, высказаться о прогнозе результатов лечения.

Т — первичная опухоль

 • Тх — Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
 • Т0 — Первичная опухоль не определяется
 • Тis — Интраэпителиальная или с инвазией слизистой оболочки
 • Т1 — Опухоль прорастает слизистую и подслизистую оболочки
 • Т2 — Опухоль прорастает мышечный слой стенки кишки
 • Т3 — Опухоль прорастает субсерозу или неперитонизированные участки ободочной кишки
 • Т4 — Опухоль прорастает висцеральную брюшину, или непосредственно распространяется на соседние органы и структуры.

N — Регионарные лимфатические узлы

 • NХ — Недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов
 • N0 — Нет признаков метастатического поражения лимфатических узлов
 • N1 — Метастазы в 1 — 3 регионарных лимфатических узлах
 • N2 — Метастазы в 4 и более регионарных лимфатических узлах

При гистологическом анализе должны быть исследованы не менее 12 регионарных лимфатических узлов. Метастазы в лимфоузлах расположенных по ходу аорты и в зоне наружных подвздошных сосудов расценивают как М1.

М — Отдаленные метастазы

 • МХ — Недостаточно данных для определения отдаленных метастазов
 • М0 — Нет признаков отдаленных метастазов
 • М1 — Имеются отдаленные метастазы

G — Гистопатологическая дифференцировка

 • GХ — Степень дифференцировки не может быть установлена
 • G1 — Высокая степень дифференцировки
 • G2 — Средняя степень дифференцировки
 • G3 — Низкая степень дифференцировки
 • G4 — Недифференцированные опухоли

R — резидуальные опухоли

 • RХ — Недостаточно данных для определения резидуальной опухоли
 • R0 — Резидуальная опухоль отсутствует
 • R1 — Резидуальная опухоль определяется микроскопически
 • R2 — Резидуальная опухоль определяется макроскопически

Группировка по стадиям

 • Стадия 0 — Тis, N0 M0
 • Стадия I — Т1, Т2 N0 M0  
 • Стадия IIА — Т3 N0 М0
 • Стадия IIВ — Т4 N0 M0
 • Стадия IIIА — Т1, Т2, N1 М0
 • Стадия IIIВ — Т3, Т4, N1 М0
 • Стадия IIIC — Любая Т, N2 M0
 • Стадия IV — Любая Т, Любая N, М1

В особых случаях используются дополнительные дескрипторы m, y, r, a. Символ mуказывает на первичную множественность опухоли, r — о рецидиве опухоли после полной ремиссии. Префикс a свидетельствует, что стадия заболевания установлена после аутопсии, а символ y используется, когда классификация определяется во время и после применения различных методов лечения.

Морфологический тип опухоли

Наиболее часто встречается аденокарцинома (более 80 % всех раковых опухолей толстой кишки), а так же слизистый рак, коллоидный, перстневидноклеточный, аденосквамозный, недифференцированный.

Приводим так же Международную морфологическую классификацию рака ободочной кишки: 

 • Аденокарцинома:
  • высокодифференцированная;
  • умеренно дифференцированная;
  • низкодифференцированная.
 • Слизистая аденокарцинома:
  • мукоидный;
  • слизистый;
  • коллоидный рак.
 • Перстневидно-клеточный рак — мукоцеллюлярный.
 • Недифференцированный рак (carcinoma simplex, медуллярный, трабекулярный).
 • Неклассифицируемый рак.

В России используется классификация рака толстой кишки, утвержденная ещё Минздравом СССР в 1980 году, которая подразделяет опухоль в зависимости от распространенности по кишке на IV стадии.

 • I стадия — опухоль занимает менее половины окружности кишки локализуется в слизистой оболочке и подслизистом слое кишки, без регионарных метастазов.
 • IIа стадия — опухоль занимает не более полуокружности кишки, не выходит за пределы кишечной стенки, без регионарных метастазов в лимфатических узлах.
 • IIб стадия — опухоль занимает не более полуокружности кишки, прорастает всю ее стенку, но не выходит за пределы кишки, с наличием метастазов в ближайших регионарных лимфатических узлах.
 • IIIa стадия — опухоль занимает более полуокружности кишки, прорастает всю ее стенку, поражения лимфатических узлов нет.
 • IIIб стадия — опухоль любого размера при наличии множественных метастазов в регионарных лимфатических узлах.
 • IVа стадия — обширная опухоль, прорастающая в соседние анатомические структуры и органы с множественными регионарными метастазами,
 • IVб стадия — опухоль любого размера с наличием отдаленных метастазов.
 Классификация колоректального рака по С.Е.Dukes

Широкое распространение во многих странах мира получила классификация колоректального рака по С.Е.Dukes.

В 1929 г. английский патолог С.Е.Dukes предложил выделять три стадии при КРР в зависимости от степени распространенности онкологического процесса в кишке:

 • А — инвазия опухоли ограничивается подслизистым слоем, 
 • В — распространение опухолевой инвазии на мышечный слой 
 • С — прорастание всей стенки кишки и распространение онкологического процесса в околокишечную клетчатку (С1 — без метастазов в лимфоузлы и С2 — с метастазами в лимфоузлы). 

Эта классификация оказалась простой и практически очень удобной.

В 1932 г. С.Е.Dukes сообщил о втором варианте своей классификации, при которой:

 • стадия А предусматривает поражение всей толщи стенки, но без поражения лимфоузлов; 
 • при стадии В — прорастание всей стенки и периректальных тканей, но без поражения лимфоузлов; 
 • стадия С — метастазы в лимфоузлах при любом размере опухоли. 

В 1947 г. С.Е.Dukes ввел IV стадию, при которой обнаруживаются отдаленные метастазы стадия D. Во многих работах настоящего времени приводятся данные в соответствии с классификацией С.Е.Dukes

Потенциал многопрофильного стационара и возможность участия на операции специалистов различного профиля, позволяет проводить резекции смежных органов и удалять значительные по распространенности рецидивы заболевания в пределах здоровых тканей.

Профессор И.А.Нечай

Колоректальный рак — причины, симптомы, диагностика и лечение, прогноз Колоректальный рак

Колоректальный рак – это злокачественная опухоль толстого кишечника. На начальном этапе протекает бессимптомно. В последующем проявляется слабостью, недомоганием, потерей аппетита, болями в животе, диспепсией, метеоризмом и кишечными расстройствами. Возможны явления кишечной непроходимости. Изъязвление новообразования сопровождается кровотечениями, однако примесь крови в кале при колоректальном раке верхних отделов кишечника может визуально не определяться. Диагноз устанавливают с учетом жалоб, анамнеза, данных осмотра, анализа кала на скрытую кровь, колоноскопии, ирригоскопии, УЗИ и других исследований. Лечение – операции, химиотерапия, радиотерапия.

Общие сведения

Колоректальный рак – группа злокачественных новообразований эпителиального происхождения, расположенных в области толстой кишки и анального канала. Является одной из самых часто встречающихся форм рака. Составляет почти 10% от общего количества диагностированных случаев злокачественных эпителиальных опухолей во всем мире. Распространенность колоректального рака в различных географических зонах сильно различается. Самая высокая заболеваемость выявляется в США, Австралии и странах Западной Европы.

Специалисты нередко рассматривают колоректальный рак как «болезнь цивилизации», связанную с увеличением продолжительности жизни, недостаточной физической активностью, употреблением большого количества мясных продуктов и недостаточного количества клетчатки. В последние десятилетия в нашей стране отмечается рост заболеваемости колоректальным раком. 20 лет назад данное заболевание находилось на 6-м месте по распространенности у пациентов обоих полов, в настоящее время переместилось на 3-е место у мужчин и на 4-е у женщин. Лечение колоректального рака осуществляют специалисты в сфере клинической онкологии, гастроэнтерологии, проктологии и абдоминальной хирургии.

Колоректальный рак

Колоректальный рак

Причины колоректального рака

Этиология колоректального рака точно не установлена. Большинство исследователей считают, что патология относится к числу полиэтиологических заболеваний, возникающих под влиянием различных внешних и внутренних факторов, основными из которых являются генетическая предрасположенность, наличие хронических болезней толстого кишечника, особенности диеты и образа жизни.

 1. Погрешности в питании. Современные специалисты все больше акцентируются на роли питания в развитии злокачественных опухолей толстой кишки. Установлено, что колоректальный рак чаще диагностируется у людей, которые употребляют много мяса и мало клетчатки. В процессе переваривания мясных продуктов в кишечнике образуется большое количество жирных кислот, превращающихся в канцерогенные вещества.
 2. Нарушение эвакуаторной функции кишечника. Малое количество клетчатки и недостаточная физическая активность приводят к замедлению кишечной перистальтики. В результате большое количество канцерогенных агентов в течение длительного времени контактирует со стенкой кишечника, провоцируя развитие колоректального рака. Фактором, усугубляющим данное обстоятельство, является неправильная обработка мяса, еще больше увеличивающая количество канцерогенов в пище. Определенную роль играют курение и употребление алкоголя.
 3. Воспалительная патология кишечника. По статистике, пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями толстого кишечника страдают колоректальным раком чаще людей, не имеющих подобной патологии. Самый высокий риск отмечается у больных неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона. Вероятность возникновения колоректального рака напрямую коррелирует с продолжительностью воспалительного процесса. При длительности болезни менее 5 лет вероятность малигнизации составляет примерно 5%, при длительности более 20 лет – около 50%.
 4. Полипы кишечника. У больных полипозом толстого кишечника колоректальный рак выявляется чаще, чем в среднем по популяции. Одиночные полипы перерождаются в 2-4% случаев, множественные – в 20% случаев, ворсинчатые – в 40% случаев. Вероятность перерождения в колоректальный рак зависит не только от количества полипов, но и от их размеров. Полипы размером менее 0,5 см практически никогда не подвергаются малигнизации. Чем крупнее полип – тем выше риск озлокачествления.

Рак толстой кишки нередко развивается при наличии колоректального рака и других злокачественных новообразований у ближайших родственников. Такой рак часто диагностируется у больных семейным диффузным полипозом, синдромом Тюрко и синдромом Гарднера. В числе других предрасполагающих факторов указывают:

 • возраст старше 50 лет
 • ожирение
 • недостаточную физическую активность
 • сахарный диабет
 • недостаток кальция
 • гиповитаминозы
 • иммунодефицитные состояния, обусловленные различными хроническими болезнями, ослаблением организма и приемом некоторых лекарственных средств.

Классификация

Для определения тяжести колоректального рака используют стандартную четырехстадийную классификацию и международную систематизацию по NNM, отражающую распространенность первичного процесса, наличие регионарных и отдаленных метастазов. В зависимости от преобладающей симптоматики различают четыре клинических формы патологии:

 • Токсико-анемическая форма колоректального рака. Основным симптомом является прогрессирующая анемия в сочетании с так называемыми «малыми признаками» (слабостью, разбитостью, утомляемостью) и незначительной гипертермией.
 • Энтероколитическая форма колоректального рака. Преобладают кишечные расстройства.
 • Диспепсическая форма колоректального рака. На первый план выходят боли в животе, похудание, потеря аппетита, отрыжка, тошнота и рвота.
 • Обтурационная форма колоректального рака. Превалируют симптомы кишечной непроходимости.

Симптомы колоректального рака

На I-II стадиях заболевание может протекать бессимптомно. В последующем проявления зависят от локализации и особенностей роста новообразования. Наблюдаются слабость, недомогание, утомляемость, потеря аппетита, неприятный привкус во рту, отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм и чувство тяжести в эпигастрии. Одним из первых признаков колоректального рака часто становятся боли в животе, более выраженные при опухолях левой половины кишечника (особенно – ободочной кишки).

Для таких новообразований характерен стенозирующий или инфильтративный рост, быстро приводящий к хронической, а потом и к острой кишечной непроходимости. Боли при кишечной непроходимости резкие, внезапные, схваткообразные, повторяющиеся через 10-15 минут. Еще одним проявлением колоректального рака, ярче выраженным при поражении ободочной кишки, становятся нарушения деятельности кишечника, которые могут проявляться в виде запоров, диареи либо чередования запоров и поносов, метеоризма.

Колоректальный рак, расположенный в правом отделе толстого кишечника, чаще растет экзофитно и не создает серьезных препятствий продвижению химуса. Постоянный контакт с кишечным содержимым и недостаточное кровоснабжение, обусловленное неполноценностью сосудов новообразования, провоцируют частые некрозы с последующим изъязвлением и воспалением. При таких опухолях особенно часто выявляются скрытая кровь и гной в кале. Наблюдаются признаки интоксикации, связанные с всасыванием продуктов распада новообразования во время их прохождения по кишечнику.

Колоректальный рак ампулярного отдела прямой кишки тоже часто изъязвляется и воспаляется, однако в подобных случаях примеси крови и гноя в кале легко определяются визуально, а симптомы интоксикации выражены менее ярко, поскольку некротические массы не успевают всасываться через стенку кишечника. В отличие от геморроя, кровь при колоректальном раке появляется в начале, а не в конце дефекации. Типичным проявлением злокачественного поражения прямой кишки является чувство неполного опорожнения кишечника. При новообразованиях анального отдела наблюдаются боли при дефекации и лентообразный стул.

Из-за повторяющихся кровотечений может развиваться анемия. При локализации колоректального рака в правой половине толстого кишечника признаки анемии нередко появляются уже на начальном этапе болезни. Данные внешнего осмотра зависят от расположения и размеров опухоли. Новообразования достаточно большого размера, расположенные в верхних отделах кишечника, удается прощупать при пальпации живота. Колоректальный рак прямой кишки выявляется в ходе ректального осмотра.

Осложнения

Самым распространенным осложнением колоректального рака является кровотечение, возникающее у 65-90% пациентов. Частота кровотечений и объем кровопотери сильно варьируют. В большинстве случаев наблюдаются небольшие повторяющиеся потери крови, постепенно приводящие к развитию железодефицитной анемии. Реже при колоректальном раке возникают профузные кровотечения, представляющие угрозу для жизни больного. При поражении левых отделов сигмовидной кишки нередко развивается обтурационная кишечная непроходимость. Еще одним тяжелым осложнением колоректального рака является перфорация стенки кишечника.

Новообразования нижних отделов толстого кишечника могут прорастать соседние органы (влагалище, мочевой пузырь). Локальное воспаление в области низко расположенной опухоли может провоцировать гнойные поражения окружающей клетчатки. Прободение кишки при колоректальном раке верхних отделов кишечника влечет за собой развитие перитонита. В запущенных случаях может наблюдаться сочетание нескольких осложнений, что существенно увеличивает риск оперативного вмешательства.

Диагностика

Диагноз колоректального рака устанавливает специалист-онколог на основании жалоб, анамнеза, данных общего и ректального осмотра и результатов дополнительных исследований. Наиболее доступными скрининговыми исследованиями при колоректальном раке являются анализ кала на скрытую кровь, ректороманоскопия (при низком расположении опухоли) либо колоноскопия (при высоком расположении новообразования). При недоступности эндоскопических методик пациентов с подозрением на колоректальный рак направляют на ирригоскопию. Учитывая более низкую информативность рентгенконтрастных исследований, особенно при наличии небольших одиночных опухолей, в сомнительных случаях ирригоскопию повторяют.

Для оценки агрессивности местного роста колоректального рака и выявления отдаленных метастазов проводят рентгенографию грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, цистоскопию, урографию и т. д. В сложных случаях при прорастании близлежащих органов больного с колоректальным раком направляют на КТ и МРТ внутренних органов. Назначают общий анализ крови для определения тяжести анемии и биохимический анализ крови для оценки нарушений функций печени.

КТ ОБП/ЗП. Циркулярная мягкотканная опухоль (красная стрелка) стенки поперечной ободочной кишки, значительно суживающая ее просвет.

КТ ОБП/ЗП. Циркулярная мягкотканная опухоль (красная стрелка) стенки поперечной ободочной кишки, значительно суживающая ее просвет.

Лечение колоректального рака

Основной метод лечения злокачественной опухоли данной локализации – хирургический. Объем операции определяется стадией и локализацией новообразования, степенью нарушения кишечной проходимости, тяжестью осложнений, общим состоянием и возрастом больного. Обычно выполняют резекцию сегмента кишки, одновременно удаляя близлежащие лимфоузлы и околокишечную клетчатку. При колоректальном раке нижних отделов кишечника в зависимости от локализации новообразования осуществляют брюшноанальную экстирпацию (удаление кишки вместе с замыкательным аппаратом и наложение сигмостомы) или сфинктеросохраняющую резекцию (удаление пораженного отдела кишечника с низведением сигмовидной кишки при сохранении замыкательного аппарата).

При распространении колоректального рака на другие отделы кишечника, желудок и брюшную стенку без отдаленного метастазирования выполняют расширенные операции. При колоректальном раке, осложненном кишечной непроходимостью и перфорацией кишечника, проводят двух– или трехэтапные хирургические вмешательства. Вначале накладывают колостому. Новообразование удаляют сразу или через некоторое время. Колостому закрывают через несколько месяцев после первой операции. Назначают пред- и послеоперационную химиотерапию и радиотерапию.

Прогноз и профилактика

Прогноз при колоректальном раке зависит от стадии болезни и тяжести осложнений. Пятилетняя выживаемость после радикальных оперативных вмешательств, проведенных на I стадии, составляет около 80%, на II стадии – 40-70%, на III стадии – 30-50%. При метастазировании лечение колоректального рака преимущественно паллиативное, пятилетнего рубежа выживаемости удается достичь только 10% пациентов. Вероятность появления новых злокачественных опухолей у больных, перенесших колоректальный рак, составляет 15-20%. Профилактические мероприятия включают обследование пациентов из групп риска, своевременное лечение заболеваний, которые могут спровоцировать развитие новообразования.

Признаки и симптомы | О раке кишечника

Рак кишечника очень излечим, но чем раньше он диагностирован, тем легче его лечить. Люди, у которых рак диагностирован на ранней стадии, имеют гораздо больше шансов на успешное лечение, чем те, у которых рак стал более распространенным.

Если у вас есть какие-либо симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их. Врачи привыкли видеть много людей с проблемами кишечника.

Симптомы рака кишечника могут включать в себя:

 • Кровотечение из нижней части тела и / или кровь в моче
 • Постоянные и необъяснимые изменения в привычке кишечника
 • Необъяснимая потеря веса
 • Чрезвычайная усталость без видимой причины
 • Боль или комок в животике

Большинство людей с этими симптомами не имеют рака кишечника.Другие проблемы со здоровьем могут вызвать аналогичные симптомы. Но если у вас есть один или несколько из них, или если что-то не так, обратитесь к своему врачу общей практики.

Иногда опухоль может блокировать кишечник, вызывая внезапные сильные боли в области живота, вздутие живота и чувство или тошноту. Это называется кишечной непроходимостью. Вы также можете быть не в состоянии опорожнить кишечник или пройти ветер. Если вы считаете, что у вас заблокированная кишка, немедленно обратитесь к врачу общей практики или обратитесь в отделение неотложной помощи больницы.

Кровотечение

Существует несколько возможных причин кровотечения из нижней части тела или крови при дефекации (какашка).Ярко-красная кровь может исходить от опухших кровеносных сосудов (геморрой или груды) в вашем заднем проходе. Это также может быть вызвано раком кишечника. Темно-красная или черная кровь может исходить из кишечника или желудка. Сообщите своему врачу о любом кровотечении, чтобы они могли выяснить, что его вызывает.

Изменение в привычке кишечника

Сообщите своему врачу, если вы заметили какие-либо постоянные и необъяснимые изменения в вашей привычке кишечника, особенно если у вас также есть кровотечение из заднего прохода. У вас может быть более слабая какашка, и вам может понадобиться какашка чаще, чем обычно.Или вам может показаться, что вы не ходите в туалет достаточно часто, или вам может показаться, что вы не полностью опорожняете кишечник.

Потеря веса

Это встречается реже, чем некоторые другие симптомы. Поговорите со своим терапевтом, если вы похудели и не знаете почему. Возможно, вам не захочется есть, если вы чувствуете тошноту, вздутие живота или просто не хотите есть.

Усталость

Рак кишечника может привести к недостатку железа в организме, что может вызвать анемию (недостаток эритроцитов).Если у вас анемия, вы, вероятно, чувствуете себя очень уставшим, и ваша кожа может выглядеть бледной.

Боль или комок

Вы можете испытывать боль или ком в области живота (живота) или заднего прохода. Посмотрите своего врача общей практики, если эти симптомы не проходят или они влияют на то, как вы спите или едите.

Что еще это может быть?

Большинство людей с этими симптомами не имеют рака кишечника, но если у вас один или несколько или если что-то не так, посетите своего врача общей практики.Ваши симптомы могут быть вызваны другими распространенными состояниями, которые могут лечиться или контролироваться вашим терапевтом, такими как:

 • Запор
 • Диарея
 • Сваи (геморрой)
 • Анальные трещины
 • Синдром раздраженного кишечника (СРК)
 • Болезнь дивертикула
 • Болезнь Крона
 • Язвенный колит

Узнайте больше об этих условиях на nhs.Великобритания

Отзыв июнь 2019

.
Симптомы рака кишечника | Исследования рака Великобритании

Симптомы рака кишечника могут включать изменение вашей нормальной привычки кишечника или крови в вашей какашке. Они также могут быть симптомами других состояний, но важно обратиться к врачу.

Рак кишечника может начаться с толстой кишки (рак толстой кишки) или заднего прохода (рак прямой кишки). Это также называется колоректальным раком.

Если вы заметили какие-либо возможные симптомы рака или какие-либо необычные для вас изменения, обратитесь к врачу, поскольку ранняя диагностика рака спасает жизни.Из-за коронавируса все меньше людей обращаются к врачу. Ваша местная хирургия готова помочь вам безопасно. Они могут поговорить с вами по телефону или по видеосвязи и организовать тесты. Что бы ни случилось, сообщите своему врачу, если ваши симптомы ухудшаются или не улучшаются. Ранняя диагностика спасает жизни. Свяжитесь с вашим лечащим врачом прямо сейчас или зайдите на сайт CRUK.org/coronavirus для получения дополнительной информации.

Возможные симптомы рака кишечника

Симптомы рака кишечника (колоректальный) у мужчин и женщин могут включать в себя:

 • кровотечение из заднего прохода (прямой кишки) или кровь в вашем мочевом пузыре
 • изменение вашей нормальной привычки кишечника, такое как более слабое мочеиспускание, частое мочеиспускание или запор
 • комок, который ваш врач может чувствовать в вашем заднем проходе или животе (брюшная полость), чаще на правой стороне
 • чувство необходимости напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно какашка), даже после вскрытия кишечника
 • потеря веса
 • боль в животе или заднем проходе
 • усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия)

Иногда рак может заблокировать кишечник.Это называется кишечной непроходимостью. Симптомы включают в себя:

 • спазматические боли в животе
 • чувство вздутия живота
 • запор и неспособность передать ветер
 • тошнота

Кишечная непроходимость является неотложной. Если вы считаете, что у вас есть непроходимость кишечника, вам следует быстро обратиться к врачу или обратиться в A & E ближайшей больницы.

Клайв: Я Клайв Барли Я из Литам-Сент-Энн.Я отставной менеджер по персоналу. В 2003 году мне поставили диагноз рак кишечника.

По какой-то причине я случайно заметил, что однажды попал в стул, когда пошел в туалет. Я держал это в себе, но потом это продолжалось.

Так что после того, как это продолжалось в течение нескольких недель, я поговорил со своей женой. И через разговоры это одна из тех вещей, которые вы вроде как, я не знаю, я думаю, что мужчины немного похожи на них, не так ли, с точки зрения этого они уйдут, они сами разберутся.

Но с некоторой настойчивостью я назвал это нытьем, она сказала, что я думаю, тебе лучше пойти и проверить это. В то время вы не хотите думать, что это рак, потому что это случается со всеми, а не с вами.

Когда у вас есть разговор, в котором консультант говорит вам, что он был пойман на ранних стадиях и больше нигде не распространялся. Поразмыслив, вы должны оглянуться назад и сказать, что дискуссия с моей женой действительно спасла мне жизнь.

Конечно, пройдя через опыт, который я пережил, я настоятельно рекомендую сходить к врачу. Ранняя диагностика моего рака привела меня к прекрасным другим 9 годам и, надеюсь, еще много лет в будущем.

Кровь в помете

Кровь в помете (кал или кал) может быть признаком рака кишечника. Но это часто связано с другими причинами. Обратитесь к своему лечащему врачу, если вас беспокоят какие-либо симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны раком кишечника.

Чаще всего кровь в кале происходит из груд (геморрой), особенно если это ярко-красная свежая кровь. Сваи похожи на опухшие вены в заднем проходе. Эти вены хрупкие и могут легко повредиться при прохождении дефекации, вызывая небольшое кровотечение.

Кровь сверху в кишечнике не выглядит ярко-красной. Он становится темно-красным или черным и может сделать ваши движения кишечника похожими на смолу. Этот тип кровотечения может быть признаком рака выше кишечника. Или это может быть от кровоточащей язвы желудка, например.

Важно обратиться к врачу, если у вас есть кровотечение и обследование.

Ваш доктор не подумает, что вы зря тратите время. Весьма вероятно, что у вас будет ректальное обследование. Это означает, что врач помещает палец в перчатке в задний проход и чувствует что-то ненормальное.

Ваш врач может отправить вас в больницу для дальнейших анализов.

Когда следует обратиться к врачу

Обратитесь к врачу общей практики, если вас беспокоит какой-либо из симптомов, упомянутых выше.

Помните, что эти симптомы могут быть вызваны другими условиями. Многие из них гораздо менее серьезны, чем рак, такие как груды (геморрой), инфекции или воспалительные заболевания кишечника.

,

рак тонкой кишки Википедия

Рак тонкой кишки — это рак тонкой кишки. Это относительно редко по сравнению с другими желудочно-кишечными злокачественными новообразованиями, такими как рак желудка (рак желудка) и колоректальный рак. [ цитирование необходимо ]

Рак тонкой кишки можно подразделить на рак двенадцатиперстной кишки (первая часть тонкой кишки) и рак тощей кишки и подвздошной кишки (последние две части тонкой кишки). Рак двенадцатиперстной кишки имеет больше общего с раком желудка, в то время как рак тощей и подвздошной кишки имеет больше общего с раком толстой кишки.Пятилетняя выживаемость составляет 65%. [1]

Гистопатологические типы []

Относительная частота гистопатологических типов рака тонкой кишки и их прогнозы. [2]

Существует несколько различных подтипов рака тонкой кишки. Это включает:

Факторы риска []

Факторы риска развития рака тонкой кишки включают: [3] [4]

Доброкачественные опухоли и состояния, которые можно принять за рак тонкой кишки:

Дополнительные изображения []

Список литературы []

 1. ^ «Информационные бюллетени SEER Stat: Рак тонкой кишки». Чен А.С., Неугут А.И. Злокачественные новообразования тонкой кишки. eMedicine.com. URL: http://www.emedicine.com/MED/topic2651.htm. Дата доступа: 2 июня 2006 г.

Внешние ссылки []

,

рак кишечника — это … Что такое рак кишечника?

 • Исследование кишечника и рака — (B CR) является зарегистрированной благотворительной организацией, базирующейся в Великобритании. Это организация с тремя основными целями. Во-первых, повысить выживаемость больных раком кишечника путем исследования распространения и поведения рака в конкретных…… Wikipedia

 • кишечника — Длинный трубчатый орган в области живота, завершающий процесс пищеварения.Кишечник состоит из двух частей: тонкой кишки и толстой кишки. Также называется кишечником … Английский словарь онкологических терминов

 • функция кишечника — Способ работы кишечника с точки зрения того, как часто происходят испражнения, способность контролировать, когда имеет место дефекация, и является ли стул твердым и сухим, как при запорах, или водянистым, как при диарее… Английский словарь онкологических терминов

 • Непроходимость кишечника — Классификация и внешние ресурсы Прямая рентгенография брюшной полости, демонстрирующая непроходимость тонкой кишки.Обратите внимание на несколько уровней воздушной жидкости. МКБ 10 К… Википедия

 • Cáncer colorrectal — Saltar a navegación, búsqueda Cáncer colorrectal Clasificación y recursos externos Aviso médico… Wikipedia Español

 • Болезни кишечника, воспалительные — группа хронических кишечных заболеваний, характеризующихся воспалением кишечника толстой или тонкой кишки. Наиболее распространенными типами воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) являются язвенный колит и болезнь Крона.Болезнь Крона способствует развитию подвздошной кишки…… Медицинский словарь

 • Резекция кишечника — Резекция кишечника — это хирургическая процедура, при которой удаляется часть толстой или тонкой кишки. Описание процедуры с фотографиями можно найти на этом веб-сайте: http: //www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002941.htmSome…… Wikipedia

 • кишечника — существительное ПРИЛОЖЕНИЕ ▪ большой, маленький ▪ раздражительный ▪ синдром раздраженного кишечника ГЛАГОЛ + ВЕСЕЛ ▪ пустой, эвакуировать… словарь словаря

 • Рак — Для других целей, см. Рак (значения неоднозначности).Классификация рака и внешние ресурсы… Википедия

 • Раковая боль — Боль является симптомом, часто ассоциируемым с раком. Рак может вызывать боль, раздражая или повреждая нервы, стимулируя ноцицепторы (чувствительные к боли нервные волокна) или высвобождая химические вещества, которые заставляют ноцицепторы реагировать на обычно безболезненные … Википедия

 • кишечника — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ [USbaʊəl] / американское существительное [исчисляемое] Слово образует кишечник: единственная кишка множественные кишки — часть вашего тела, где образуются фекалии (= твердые отходы).Это слово обычно используется во множественном числе, за исключением медицинского языка рак кишечника • кишечника … … английский словарь

 • ,

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *